Projectdetails

Zuidas van het aardgas

In Zuidas zijn al diverse maatregelen genomen om gefaseerd van het gas af te gaan. Binnen het beleid van de Gemeente Amsterdam Zuidas mogen nieuwe gebouwen enkel gebruik maken van duurzame energiebronnen om het gebouw te verwarmen of te koelen. Samen met Alliander wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de energiebehoefte van het gebied en de mogelijkheden om met nieuwe technieken en ontwikkelingen het energienetwerk te optimaliseren. GBC Zuidas wil ook bestaande bouw van het gas af krijgen. Dit in eerste instantie door de situatie per gebouw in kaart brengen: wat is de ambitie van de eigenaar, wat van de gebruiker? Wanneer zijn welke gasleidingen aan vervanging toe? Zo kan er in samenwerking met Zuidas, gemeente Amsterdam en Alliander een masterplan komen voor een aardgasloze toekomst.

Locatie Zuidas
Status project In ontwikkeling
Betrokken partijen Gemeente Amsterdam directie Zuidas, Alliander
-

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering Het ontbreken van een gasaansluiting en het gebruik maken van duurzame energie draagt bij aan de BREEAM certificering van een gebouw

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is om Zuidas in 2030 volledig gasloos te hebben. Binnen het beleid van de Gemeente Amsterdam Zuidas mogen nieuwe gebouwen enkel gebruik maken van duurzame energiebronnen om het gebouw te verwarmen of te koelen. Samen met Alliander wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de energiebehoefte van het gebied en de mogelijkheden om met nieuwe technieken en ontwikkelingen het energienetwerk te optimaliseren.

Doelgroep

Bedrijven en gebouweigenaren in Zuidas, ontwikkelaars.

Wat

Regelgeving aanpassen (gaswet en bouwenvelop), vanuit GBC Zuidas: in kaart brengen van bestaande toestanden en ambities, samenwerking met partijen gemeente en Alliander.

Waarom

Gemeente Amsterdam directie Zuidas is al vrij ver met een plan om Zuidas van het aardgas af te krijgen. GBC Zuidas levert hieraan een bijdrage door haar participanten bij deze ambitie te betrekken en hiervoor te enthousiasmeren. Voor het laten slagen van deze ambitie is samenwerking tussen (semi overheid) overheid en bedrijfsleven essentieel.

Hoe

Stakeholders zijn bij elkaar geroepen in een EnergieLab. Hier is de gezamenlijke ambitie geformuleerd en afgesproken dat GBC Zuidas samen met de gemeente en Alliander een masterplan opstelt.

Planning

vanaf nu tot 2030


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon NIna van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design