Stimuleren elektrisch taxigebruik in Zuidas

Een taxi vinden in Zuidas is geen probleem, maar het aandeel elektrische taxi’s is nog laag. Dit komt met name door een gebrek aan goede oplaadmogelijkheden in het gebied. Gemeente Amsterdam is nu voornemens vier snellaadpunten voor elektrisch vervoer te plaatsen op de Strawinskylaan. Hiermee kan een taxi in twintig minuten opladen en wordt Zuidas beter toegankelijk voor elektrische taxi’s. Green Business Club Zuidas geeft het elektrisch taxigebruik een extra boost met de Intentieverklaring Elektrisch Taxigebruik. Dit houdt in dat bedrijven in Zuidas verklaren zo veel mogelijk gebruik te gaan maken van de de e-taxi voor zakelijk taxivervoer.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project De intentieverklaring is getekend, de oplaadpalen moeten nog worden geplaatst.
Betrokken partijen Gemeente Amsterdam Zuidas
Door de nieuwe snellaadpalen krijgt elektrisch vervoer in Zuidas weer een impuls. Door de CEO's van zeventien grote Zuidasbedrijven de Intentieverklaring Elektrisch Taxigebruik te laten tekenen, maken we de bedrijven bewust van het elektrisch alternatief. Taxibedrijven zullen hier vanzelf op anticiperen door meer elektrische auto's in Zuidas te zetten.

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd In 3 maanden
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De intentieverklaring luidt als volgt: "Namens mijn organisatie spreek ik de intentie uit om indien en waar mogelijk te kiezen voor het gebruik van elektrische taxi's. Met de komst van snelladers in Zuidas worden taxibedrijven gefaciliteerd bij het laden van hun elektrische voertuigen. Mijn organisatie neemt in deze haar verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan vermindering van CO2 uitstoot; een van de ambities van GBC Zuidas."

Doelgroep

De intentieverklaring op zich is gestart voor de CEO's op het CEO ontbijt. Het elektrische taxi project en de snelladers is voor alle taxigebruikers in Zuidas.

Wat

De opdracht voor het plaatsen van de snellaadpalen is gegeven door de gemeente. GBC Zuidas brengt dit onder de aandacht middels de intentieverklaring.

Het vervolg van het project moet nog worden uitgewerkt: kunnen we het middels een app mogelijk maken om alleen elektrische taxi's te bestellen? Kunnen we receptionisten benaderen om alleen elektrische taxi's te bellen voor gasten of bij de balie een bordje neerzetten met "bel een elektrische taxi" met een telefoonnummer? etc

Waarom

Snellaadpalen maken het voor elektrische taxi's aantrekkelijker om in Zuidas te staan. Voorheen duurde het opladen hier te lang, waardoor men voor ander locaties koos. Hiernaast weten taxibedrijven nu dat veel Zuidasbedrijven een voorkeur hebben voor elektrische taxi's, en zullen ook daarom eerder in Zuidas gaan staan.

Hoe

Gesprekken zijn gevoerd met gemeente Amsterdam Zuidas. Zij hebben de plaatsing van de laadpalen opgepakt. Dit was een langdurig proces, maar is uiteindelijk gelukt. GBC Zuidas heeft vervolgens participanten benaderd om de intentieverklaring te tekenen, dit tijdens het CEO ontbijt 2017 dat doorgaans goed wordt bezocht door de CEO's van de participanten. Hier werd ook een korte presentatie gehouden over de voordelen van elektrisch taxigebruik door managing director van beheersmaatschappij WTC Amsterdam Christiaan Huijg.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Snellaadpalen plaatsen heeft wel wat voeten in de aarde, maar heeft uiteindelijk veel impact.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres Nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design