Zero Waste Zuidas

In het voorjaar van 2019 tekenden 26 CEO's van Zuidas bedrijven de Zero Waste Zuidas ambitie. Hiermee committeerden zij zich om zich in te zetten voor een circulaire Zuidas in 2030. Het doel: een circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. Voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en uiteindelijk energie. Inmiddels is er een actieve werkgroep met vertegenwoordigers uit alle ondertekenaars bezig om deze ambitie in uitvoering te brengen.
Zero Waste Zuidas werd gelanceerd in samenwerking met de Amsterdam Economic Board en past in de stedelijke Zero Waste Amsterdam ambitie.

Locatie Zuidas
Status project In mei 2019 gelanceerd, nu nog in ontwikkeling, verschillende deelnemers zijn in verschillende fases van circulariteit.
Betrokken partijen Amsterdam Economic Board, RAI, ABN AMRO, Milieuservice, de VU, Edge Technologies, Baker McKenzie, Leaseplan, Accenture, Houthoff, WTC, Meelunie
"Wanneer het in Zuidas lukt, lukt het overal. De blauwdruk van deze beweging, hoe en wat, kan door andere zakendistricten, bedrijventerreinen, overheden en Green Business Clubs worden gebruikt om afvalstromen volledig circulair te maken” Marjolein Brasz, Challenge Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Ambitie is om een volledig circulaire Zuidas te realiseren in 2030. De ambities zijn vastgelegd in een two pager/verklaring die 26 CEO's hebben ondertekend tijdens het GBC Zuidas CEO ontbijt in mei 2019.

Doelgroep

Alle bedrijven in Zuidas, om te beginnen met de participanten van GBC Zuidas.

Wat

In vijf werkgroepen die bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven zijn concrete richtingen uitgewerkt:

1. Verkennen van de markt
Swill, plastics en papier worden in de overeenkomst genoemd als de mono-stromen waar we mee starten. Moeten deze stromen verder worden gedefinieerd en opgesplitst in sub-stromen zoals koffiebekers, koffieresidu en citrusschillen? Wat zijn de mogelijkheden voor hoogwaardige en lokale verwerking?

2. Inzicht en meten
Voor precieze uitwerking van businesscases en potentiele impact, is data nodig. Op welke manier wordt restafval gemeten? Er moet één lijn gehanteerd worden voor rapportage en definities. Deze groep komt met een opzet voor een brief die deelnemers aan ZWZ naar hun inzamelaar sturen om zo de markt te informeren over het project én met de open vraag of zij zoveel mogelijk inzicht in volumes en verwerking kunnen geven.

3. Gedragsverandering
Hierbij ligt de focus op de voorkant van het gescheiden inzamelen. Op welke manier worden medewerkers gemotiveerd en betrokken? Kan er bijvoorbeeld een uniform inzamelingsmiddel worden aangedragen voor op de werkvloer van deelnemers waar nu nog niet gescheiden wordt? Maar ook: hoe kun je medewerkers bewegen minder afval te produceren?

4. Multitenant torens
Op bedrijfsverzamelgebouwen ligt zeggenschap over het afvalcontract meestal bij de beheerder. Ambities van de beheerder, eigenaar en verschillende huurders kunnen uiteen lopen en er is weinig tot geen inzicht in de prestaties van individuele huurders. Op welke manieren kunnen de verschillende stakeholders verleid worden tot deelname?

5. Inkoop
Voorkomen is beter dan genezen. Door anders inkopen kan afval worden gereduceerd. Niet alle deelnemers hebben direct invloed op de contracten voor inzameling van afval, maar wel op hun eigen inkoop. Deze groep zoekt uit welke producten waar “afval vrij” kunnen worden ingekocht, en of er producten zijn – denk aan koffiebekers – die wellicht helemaal niet meer ingekocht hoeven worden.

Waarom

-

Hoe

-

Planning

In oktober 2019 heeft ene vervolgsessie plaatsgevonden waarin de groepen updates gaven over hun vorderingen. Het hele project zal jaren in beslag nemen; er moet nog veel gebeuren voordat heel Zuidas volledig circulair is.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres Nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0619079418

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design