Routekaart collectieve aanpak Energieneutraal Beatrixkwartier

Eind 2019 tekenden verschillende participanten van  Green Business Club Beatrixkwartier (GBCB) een ambitieverklaring om voor 2030 energieneutraal te zijn. De eerste stap is een plan van aanpak hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau te realiseren. Dit onderzoek is uitgevoerd door ENGIE, die het onlangs presenteerde aan opdrachtgevers én betrokkenen van andere lokale Green Business Clubs.

Locatie Beatrixkwartier - Den Haag
Status project Het onderzoek liep eind 2019 en eerste helft 2020: de routekaart is in mei 2020 gepresenteerd.
Betrokken partijen Energiespecialist ENGIE, MN, Nationale Nederlanden, World Trade Center The Hague, Gemeente Den Haag, Bouwinvest (eigenaar gebouwen WTC The Hague en Centre Court) en Cromwell Property Group (o.a. eigenaar gebouw Nationale Nederlanden)
"Als MN hebben we hoge ambities op het gebied van energie. Ik loop tegen de grenzen aan van wat ik kan binnen ons eigen gebouw, ik moet verder kijken. Dat is de drijfveer om ook met betrekking tot energie de samenwerking op te zoeken." Arjen van ’t Klooster, manager facilities MN en voorzitter van GBCB

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is een energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030, waarbij energieneutraal betekent dat er evenveel energie - bij voorkeur lokaal - duurzaam opgewekt wordt als dat er verbruikt wordt. Deze ambitie is ondertekend eind 2019 door verschillende participanten van GBC Beatrixkwartier.

Doelgroep

Uniek aan dit project is dat eindgebruikers én eigenaren samen optrekken.

De volgende partijen tekenden de ambitieverklaring en deden met aan het onderzoek: MN, Nationale Nederlanden, World Trade Center The Hague, Gemeente Den Haag, Bouwinvest (eigenaar gebouwen WTC The Hague en Centre Court) en Cromwell Property Group (o.a. eigenaar gebouw Nationale Nederlanden).

Wat

De eerste stap is een plan van aanpak hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau te realiseren. Dit onderzoek is uitgevoerd door ENGIE in opdracht van de ondertekenaars van de ambitieverklaring.

ENGIE inventariseerde vraag en aanbod en de onderlinge kansen in het gebied. Het eindproduct betreft voor alle gebouwen een apart plan van aanpak met concrete stappen voor energiebesparing, het inzichtelijk maken van koppelkansen om samen grote stappen te zetten en een routekaart met onderliggende rapportage.

Waarom

Samenwerking biedt meer mogelijkheden qua verduurzaming dan individuele acties. Een routekaart maakt inzichtelijk wélke stappen genomen moeten worden om te komen tot een Energieneutraal Beatrixkwartier in 2030.

Hoe

De Trias Energetica is leidend.

Stap 1 - Per gebouw inzichtelijk maken van verbeterpunten om potentiële besparing in kaart te brengen.
Stap 2 - Resterende energie moet duurzaam worden opgewekt: wat is hier voor nodig?
Stap 3 - In kaart brengen van koppelkansen.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Betrokkenheid van eindgebruikers én eigenaren is uniek en waardevol.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Pamela Logjes
Organisatie GBC Beatrixkwartier
E-mailadres pamela@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design