E-bike Pilot Zuidas

De elektrische fiets is een duurzaam alternatief voor woon-werkverkeer. Om mensen te enthousiasmeren, heeft Green Business Club Zuidas verschillende aanbieders benaderd met de vraag of zij fietsen voor een proefperiode beschikbaar wilden stellen. BINK Fietsen stelden 2 fietsen voor een periode van 3 maanden beschikbaar. Mederwerkers van ABN Amro en WTC hebben hier een aantal weken op gefietst. Daarnaast is er ook een vijftal Stromers aangeboden aan geïnteresseerden. Deze speed elektrische fietsen zijn een goed alternatief voor de auto tot 40 kilometer.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Gerealiseerd en loopt: bedrijven kunnen zich nog steeds opgeven voor de pilot
Betrokken partijen Medewerkers van Houthoff Buruma, WTC Beheersmaatschappij, United I Trust, ABN AMRO en RBS hebben deelgenomen aan de pilot. Qicq n BINK fietsen hebben kosteloos of tegen gereduceerd tarief fietsen beschikbaar gesteld.
Ik doe er met de auto ongeveer even lang over als met de e-bike, maar nu de Boelelaan is afgesloten heb ik wel echt tijdwinst met de e-bike omdat ik niet in de file sta. De e-bike is fijn voor naar het werk omdat je minder hard hoeft te trappen, het is heel relaxed. Ik merkte dat ik minder gestrest op kantoor aankwam, en op de terugweg kwam ik minder gestrest thuis, vooral door het vermijden van die file. Het is ook een mooie rit van Ouderkerk a/d Amstel, langs de Amstel naar de Zuidas. Ik zou graag nog eens van Ouderkerk a/d Amstel naar Zuidas de speedbike willen uitproberen, dan kan ik op de fiets ook echt tijdwinst maken. Mark Hofstee Holtrop, United I Trust,

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebruik
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Voor het waarborgen van de bereikbaarheid van Zuidas én verduurzamen van woon-werkverkeer, is de elektrische fiets een goed alternatief. Om gebruikers van Zuidas te enthousiasmeren voor dit vervoersmiddelen, is GBC Zuidas deze pilot gestart.

Doelgroep

GBC Zuidas participanten, maar ook medewerkers van andere bedrijven in Zuidas die interesse hebben, kunnen meedoen aan de pilot. Enige voorwaarde: zij moeten op dit moment nog met de auto van en naar Zuidas komen.

Wat

Enerzijds kan het gebruik van elektrische fietsen worden gestimuleerd door aanpassingen in het mobiliteitsbeleid van een werkgever. Anderzijds gaat het erom mensen uit de auto en op de fiets te krijgen, om hen door ervaring te overtuigen dat het een interessant alternatief is voor de auto.

Verschillende aanbiedende partijen in het gebied zijn benaderd voor de pilot. Geheel vrijblijvend heeft BINK Fietsen een tweetal fietsen ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft GBC Zuidas tegen gereduceerd tarief vijf Stromers van Qicq kunnen aanbieden. Ook met andere partijen is contact over deelname aan de pilot.

Na afloop van de pilot zijn bij de deelnemers testimonials verzameld die inzag geven in de kansen en uitdagingen voor de elektrische fiets.

Waarom

Het aanbieden van elektrische fietsen aan werknemers, leidt niet altijd tot afname wanneer er gekozen moet worden voor een lease-auto of elektrische fiets. Door een proefperiode aan te bieden, is de kans groot dat werknemers wel kiezen voor dit duurzame alternatief.

Hoe

Geïnventariseerd of er interesse zou zijn voor deze pilot bij bedrijven. Contact gemaakt met aanbieders. Samen een "deal" en voorwaarden samengesteld, bijvoorbeeld het minimum aantal kilometers dat een deelnemer van het werk af moet wonen etc. Dit gecommuniceerd via eigen en externe kanalen. Ook de ervaringen achteraf opgetekend en gecommuniceerd om weer nieuwe deelnemers te trekken.

Planning

Een pilot traject duurt ongeveer een maand, met het regelen tevoren en vervolgens het uitproberen van de fiets en de afhandeling. Het project als geheel loopt nog, men kan zich nog steeds opgeven voor een testperiode.

Monitoring

Na afloop wordt de gebruiker een aantal vragen gesteld over hoe het is bevallen. Een aantal deelnemers zijn tot nu toe al overgegaan tot aanschaf van een elektrische fiets. Hier parallel aan worden ook de fiscale mogelijkheden van het aanbieden van elektrische fietsen aan werknemers bekeken. Uiteraard zijn deze mogelijkheden van invloed op het (deels) overstappen op de fiets.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Alert zijn op het daadwerkelijk gebruik van de fiets. Voorwaarden moeten worden gehandhaafd, het is niet de bedoeling dat men de fiets drie weken leent om er alleen in het weekend mee te gaan toeren.

Tips

Het is een mooi project dat veel enthousiaste reacties oplevert, maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor de follow up, zodat het niet blijft bij een aantal mensen die een paar weken op een elektrische fiets hebben gefietst, maar dat er structureel iets mee gebeurt.

Kosten

BINK Fietsen bood kosteloos een tweetal fietsen aan. Qicq fietsen bood tegen een gereduceerd tarief (€375 exclusief BTW) vijf fietsen aan voor een periode van twee weken. GBC Zuidas heeft deze op zich genomen, waardoor de medewerkers kosteloos mee konden doen met de pilot.

Kosten zijn afhankelijk van de aanbieder.

Marktvraag

Recht toe, recht aan: marktpartijen is gevraagd mee te doen aan de pilot, met in het vooruitzicht het communiceren van hun naam en product (van de fiets zelf tot mogelijkheid voor zakelijk leasen van elektrische fietsen) bij de achterban van GBC Zuidas bestaande uit 30+ grote bedrijven.

Businesscase

Een uitgewerkte business case ontbreekt, maar er kan zeker bespaard worden wanneer werknemers de auto verruilen voor de elektrische fiets.

Voor bedrijven in Zuidas is het verkleinen van de vloot lease-auto's financieel interessant. Parkeerplekken zijn schaars en duur. Daarnaast staat de bereikbaarheid onder druk: in 2018 wordt gestart met project Zuidasdok. Gesteld is dat er 3000 auto's uit de spits moeten om de vertraging acceptabel te houden. Deze bereikbaarheid heeft invloed op hoe aantrekkelijk het gebied is voor huurders en vastgoedeigenaren.

Door het aanbieden van andere modaliteiten aan werknemers wordt bijgedragen aan de bereikbaarheid en kan de vloot teruggebracht worden. Dit project draagt daaraan bij.


Foto & videoGebruikte tools & kennis

E-bike test 2016 van de Fietsersbond: http://www.fietsersbond.nl/de-fiets/fietssoorten/elektrische-fietsen/elektrische-fietsen-testen/test-2016#.WByuLi3hDIU 


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres Nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 06-19079418

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design