Circular Office Supplies

Het project Circular Office Supplies is in het leven geroepen naar aanleiding van de Green Business Challenge. Twee studenten van de VU zijn aangesteld om bedrijven te helpen met het circulair inkopen van kantoorartikelen en het samenstellen van een catalogus met circulaire kantoorartikelen.
Door middel van een productenmenu nemen deze consultants een medewerker van het betreffende bedrijf mee door de producten en kijken wat circulair gemaakt kan worden. Binnen de Challenge werden op deze manier koffiebekers, pennen en inktcartridges vervangen door duurzame, circulaire artikelen. De CoS consultants nemen deze producten eveneens mee in het aanbod, maar zullen zich daarnaast ook richten op meubilair, papier en pantry benodigdheden zoals koffie(pads).

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Het project COS is opgezet, twee aangestelde consulenten zijn bezig met de uitvoering.
Betrokken partijen CBRE, Akzo Nobel, Inbo, Loyens & Loeff hebben al meegedaan, Green Office VU heeft meegewerkt aan de uitrol
Met veel kleine, eenvoudige veranderingen kun je grote impact maken. COS beweegt bedrijven om bekers, pennen, inkt-cartridges en koffie te vervangen door duurzame artikelen. Bedenk hoeveel verschil je hiermee kunt maken, als je hiermee doorgaat en dit bij steeds meer bedrijven, met steeds meer artikelen doet! Eline Kik, GBC Zuidas

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering Kan meetellen in het kader van afvalreductie en recycling

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is om zo veel mogelijk kantoor- en gebruiksartikelen in kantoren in Zuidas circulair te maken en daarmee afval te verminderen en meer te recyclen.

Doelgroep

De doelgroep zijn alle bedrijven in het gebied die nog producten gebruiken die niet duurzaam zijn, en waar een duurzamer alternatief voor bestaat.

Wat

Bekertjes die een plastic binnenlaag hebben, worden vervangen door bekertjes die dat niet hebben, zodat ze met het oud papier mee kunnen. Cartridges die leeg zijn, gaan terug naar de leverancier, die ze zo mogelijk opnieuw vult en anders zorgt dat ze worden gerecycled. Plastic pennen worden vervangen door pennen die hervulbaar zijn en veel langer mee gaan, of die recyclebaar zijn. Zo zijn er nog veel meer producten die kantoormedewerkers dagelijks gebruiken, die circulair gemaakt kunnen worden. COS heeft een catalogus gemaakt met duurzame kantoorartikelen.

Waarom

De vragenlijst is een handige tool om niet duurzame en makkelijk te vervangen producten en gebruiksvoorwerpen op te sporen.

Hoe

Door middel van een vragenlijst die men doorneemt met een medewerker van bijvoorbeeld facilitair, of een office manager, worden producten opgespoord die niet duurzaam zijn of duurzamer kunnen. Aan de hand van deze resultaten kijken de consultants samen met de medewerker wat men gaat vervangen en hoe. De consultants nemen samples mee naar de afspraak om het bedrijf kennis te laten maken met de duurzame alternatieven.

Planning

Het project van de Green Business Challenge duurde in eerste instantie vijf maanden, omdat binnen de Green Business Challenge een tijdsbestek van vijf maanden geldt. Omdat dit een succesvol project was, is besloten het voort te zetten. Het kostte een klein jaar om dit te organiseren, en samen met Green Office VU studenten te selecteren die dit op gingen pakken. De consultants hebben ongeveer een half jaar nodig gehad (niet full time) om een uitgebreide catalogus samen te stellen. De vervolgstap is in inplannen van afspraken met bedrijven. De loopduur van het project is zolang er draagvlak voor is.

Monitoring

Van alle participanten kan worden uitgezocht welke producten op dit moment gebruikt worden en of er bereidheid is over te stappen naar een duurzamer of circulair product.

Beheer & gebruik

Om de voortzetting van het project te waarborgen, is de Green Office VU, het duurzame studentenorgaan van de Vrije Universiteit gevraagd of zij door willen gaan met het benaderen van kantoren en de lijst door te nemen.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-

Kosten

Er zijn voor de bedrijven soms kosten verbonden aan de meer duurzame producten, maar lang niet altijd. Een bedrijf moet soms bereid zijn om wat meer geld uit te geven aan duurzame producten.
Voor GBC zitten de kosten in de vergoeding voor de consultants.


Foto & video


Downloads

flowchart circulaire artikelen


Gebruikte tools & kennis

The Circle Flowchart, zie Downloads


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design