Circular Office Supplies

In het kader van de Green Business Challenge is een team van young professionals aan de slag gegaan om zo veel mogelijk producten binnen Zuidasbedrijven circulair te maken.
Door middel van een productenmenu namen ze met een medewerker van het betreffende bedrijf de producten door en keken wat circulair gemaakt kan worden. Zo werden onder meer koffiebekers, pennen en inktcartridges vervangen door duurzame, circulaire artikelen. Hier is het project Circular Office Supplies gerold: er zijn drie studenten van de VU aangesteld om na de Challenge bedrijven te blijven helpen met het circulair inkopen van kantoorartikelen.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Het project COS is opgezet, het werk van de aangestelde studenten gaat door
Betrokken partijen CBRE, Akzo Nobel, Inbo, Loyens & Loeff hebben al meegedaan, Green Office VU heeft meegewerkt aan uitrol
Met veel kleine, eenvoudige veranderingen kun je grote impact maken. COS beweegt bedrijven om bekers, pennen, inkt-cartridges en koffie te vervangen door duurzame artikelen. Bedenk hoeveel verschil je hiermee kunt maken, als je hiermee doorgaat en dit bij steeds meer bedrijven, met steeds meer artikelen doet! Eline Kik, GBC Zuidas

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering Kan meetellen in het kader van afvalreductie en recycling

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is om zo veel mogelijk kantoor- en gebruiksartikelen in kantoren in Zuidas circulair te maken en daarmee afval te verminderen en meer te recyclen.

Doelgroep

De doelgroep zijn alle bedrijven in het gebied die nog producten gebruiken die niet duurzaam zijn, en waar een duurzamer alternatief voor bestaat.

Wat

Bekertjes die een plastic binnenlaag hebben, worden vervangen door bekertjes die dat niet hebben, zodat ze met het oud papier mee kunnen. Cartridges die leeg zijn, gaan terug naar de leverancier, die ze zo mogelijk opnieuw vult en anders zorgt dat ze worden gerecycled. Plastic pennen worden vervangen door pennen die hervulbaar zijn en veel langer mee gaan, of die recyclebaar zijn. Zo zijn er nog veel meer producten die kantoormedewerkers dagelijks gebruiken, die circulair gemaakt kunnen worden. COS maakt ook een catalogus met duurzame kantoorartikelen.

Waarom

De vragenlijst is een handige tool om niet duurzame en makkelijk te vervangen producten en gebruiksvoorwerpen op te sporen.

Hoe

Door middel van een vragenlijst die men doorneemt met een medewerker van bijvoorbeeld facilitair, of een office manager, worden producten opgespoord die niet duurzaam zijn of duurzamer kunnen. Aan de hand van deze resultaten ga je samen kijken wat je gaat vervangen en hoe.

Planning

Het project van de Green Business Challenge duurde in eerste instantie vijf maanden, omdat binnen de Green Business Challenge een tijdsbestek van vijf maanden geldt. Omdat dit een succesvol project was, is besloten eht voort te zetten. Het kostte een klein jaar om dit te organiseren, en samen met Green Office VU studenten te selecteren die dit op gingen pakken. De loopduur van het project is zolang er draagvlak voor is.

Monitoring

Van alle participanten kan worden uitgezocht welke producten op dit moment gebruikt worden en of er bereidheid is over te stappen naar een duurzamer of circulair product.

Beheer & gebruik

Om de voortzetting van het project te waarborgen, is de Green Office VU, het duurzame studentenorgaan van de Vrije Universiteit gevraagd of zij door willen gaan met het benaderen van kantoren en de lijst door te nemen.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-

Kosten

Er zijn voor de bedrijven soms kosten verbonden aan de meer duurzame producten, maar lang niet altijd. Een bedrijf moet soms bereid zijn om wat meer geld uit te geven aan duurzame producten.


Foto & video


Downloads

flowchart circulaire artikelen


Gebruikte tools & kennis

The Circle Flowchart, zie Downloads


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design