De Green Business Club Utrecht Centraal heeft drie projectgroepen met elk een eigen lange termijn doelstelling. In het Jaarplan 2018 staat per projectgroep beschreven wat de doelstellingen zijn, welke projecten hieronder vallen en welke quick wins uitgevoerd worden, passend bij de lange termijn doelstelling(en).

Met bijgevoegd format wordt per projectgroep de input van participanten opgehaald.

Format input participanten

0 Project