Energie

De projectgroep Energie richt zich op energietransitie en energiebesparing door concrete projecten binnen Eindhoven Spoorzone.

De projectgroep Energie is in oprichting en onderzoekt de mogelijkheden tot het delen van restwarmte in het gebied. Daarnaast is energiebesparing een thema waar projecten voor worden opgestart.

Wilt u zich ook aansluiten bij de projectgroep Energie of wilt u graag meer informatie hebben over dit onderwerp, mail dan naar tijmen@greenbusinessclub.nl.

Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten van andere Green Business Clubs is de te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Energie

Uitwisseling Energie

Bij onze participanten liggen kansen om energie met elkaar uit te wisselen. De projectgroep wil onderzoeken waar kansen en (technische) mogelijkheden liggen om energie tussen bedrijven lokaal uit te wisselen. Dit vraagstuk vergt een gedegen vooronderzoek waarbij verschillende stakeholders betrokken moeten worden. Hiervoor zijn we in gesprek met potentiële participanten om dit vraagstuk verder vorm te geven.

Naar de Kennisbank