Het bestuur komt ééns per 2 maanden bijeen om de stand van zaken van onze stichting en participanten door te nemen. Dit doen wij roulerend op locatie bij onze bestuursleden waar de algemene zaken, projectgroepen en projecten worden besproken om de continuïteit van onze stichting te bewaken. Bij het bestuursoverleg is tevens de programmamanager aanwezig die de algemene zaken van de stichting op zich neemt. Hierbij horen o.a. het werven van nieuwe leden, het vormen van de projectgroepen en marketing- en communicatie activiteiten. De programmamanager is het eerste aanspreekpunt voor participanten en andere stakeholders van GBC Eindhoven.

De projectgroepen worden gevormd door personen van bedrijven die lid zijn van GBC Eindhoven. Op dit moment is GBC Eindhoven bezig met het opzetten van de projectgroep Circulaire Economie & Materialen en de werkgroep Energie. Deze worden voorgezeten en getrokken door één of twee  participanten. In de werkgroepen worden één of meerdere projecten uitgewerkt die betrekking hebben op dat specifieke thema. De projectgroepen komen circa 4-6 keer per jaar bijeen om deze projecten vorm te geven.

Naast de werkgroepen kennen wij tevens een aantal losstaande projecten/initiatieven die worden getrokken door het bestuur en/of de participanten van GBC Eindhoven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tijmen Jansen, programmamanager.


Uitvoeringsorganisatie

Tijmen Jansen
Pogrammamanager

Bestuur

Robert Koolen
Voorzitter

Heijmans
Directeur Strategie & Beleid


Cesco Holtus
Algemeen bestuurslid

ProRail
Adviseur Public Affairs


Wil Joosten
Algemeen bestuurslid

NS
Manager Public Affairs


Mark-Jan Molenaar
Penningmeester

EY
Partner