2020/03/20 geplaatst in Algemeen

Aanpak komende weken (Update COVID-19) | Zorg goed voor elkaar!

De organisaties in ons netwerk worden allemaal in meer of mindere mate geraakt door de maatregelen om snelle verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan: soms in de core business, maar sowieso in de bedrijfsvoering. Dit nog los van de mensen werkzaam bij deze bedrijven, die misschien ook persoonlijk geraakt worden. Spannende tijden, zacht uitgedrukt. Ook voor Green Business Club en de verschillende projecten, vraagt deze tijd om aanpassingen.

Projecten als het reduceren van zakelijk vliegverkeer, een E-bike Try-out, of mensen verleiden tot thuiswerken, lijken plotsklaps – tijdelijk  – niet meer relevant te zijn. Geplande bijeenkomsten, bedoeld om kennis te delen of op feestelijke wijze een nieuwe GBC te lanceren, zijn in ieder geval tot 6 april niet aan de orde. Tegelijkertijd ligt er voor de uitvoeringsorganisaties voldoende werk in de voorbereiding en uitvoering van lopende projecten.

Logischerwijs zijn nu plotseling hele andere, tot voor kort onbekende zaken even prioriteit. De focus ligt voor veel bedrijven op het vinden van een weg in deze fase van onrust. Dat neemt niet weg dat programmamanager Tijmen Jansen bereikbaar is voor vragen, suggesties, of andere zaken.

GBC Eindhoven
GBC Eindhoven Spoorzone organiseert tot medio april geen fysieke bijeenkomsten. De bestuursvergaderingen gaan wel door via skype om zaken af te stemmen. Er staat – vooralsnog- in mei een participantenbijeenkomst georganiseerd, datum volgt. Hier worden de participanten nader over bericht.

Daarnaast is de werkgroep Circulaire Economie & Materialen bezig met het organiseren van een inspiratie- en brainstormsessie met als thema ”Circulair Bouwen in de Praktijk”, gepland voor eind mei. Dit doen we gezamenlijk met TU/e en gemeente Eindhoven.

Door GBC Nederland is GBC Eindhoven Spoorzone gevraagd om de komende GBC Safari voor alle lokale Green Business Clubs in Nederland te organiseren. Deze staat gepland op 30 juni 2020, de formele uitnodiging volgt. Echter is de organisatie en doorgang mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19. We houden u op de hoogte.

PrintLess Contest
Op 30 maart zou de landelijke PrintLess Contest van Green Business Club Nederland van start gaan, waarin twee maanden lang tegen elkaar wordt gestreden voor een zo groot mogelijke printreductie. Afgelopen jaar deden twintig bedrijven door heel Nederland mee en werden er 796.661 blaadjes printpapier bespaard! Op dit moment starten is geen mogelijkheid. Projectmanager Lotte Gottschal is met partners in overleg over een alternatieve startdatum.

De belangrijkste boodschap: wees voorzichtig, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.