Mobiliteit

De werkgroep Mobilteit komt elke eerste dinsdag van de maand samen tussen 10.30 en 12.00 uur. Meedoen? Neem contact op met Manja Meuleman.

Het doel van de werkgroep mobiliteit is een bijdrage te leveren aan de verlevendiging en verbetering van de werkomgeving Beatrixkwartier. De gesignaleerde knelpunten zijn: lange files op de Beatrixlaan & parkeerdruk in elk gebouw en de omgeving. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het Beatrixkwartier 69,1 % autoreizigers heeft in de spits tegenover 33% in de rest van de regio Haaglanden.

De oplossing ligt onder andere in :
• Stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen als fiets, trein, tram.
• Zichtbaar maken van de centrale ligging van het Beatrixkwartier.
• Alternatieven bieden van vervoer tijdens kantoortijden.
• Gemak bieden in de keuze van vervoer.

Autodelen
In samenwerking met Bereikbaar Haaglanden is via Beter Benutten medio 2016 subsidie verkregen om een haalbaarheidsstudie + businesscase op te zetten voor een Pilot Autodelen in het Beatrixkwartier. In oktober 2017 zijn er vier elektrische deelauto’s in gebruik genomen.

Snelle looproutes
De Haagse wethouder Boudewijn Revis en bestuurslid Eveline Steenbergen gaven gezamenlijk op 31 oktober 2016 het startschot voor de opening van de snelle looproutes en de actie “Beatrixkwartier loopt door”. Op de kaart is duidelijk aangegeven wat de snelste route is van en naar het Centraal Station en Station Laan van NOI. De kaart hangt fysiek bij deze twee NS-stations en in het midden van het Beatrixkwartier, onder de halte van de RandstadRail, ingang Oost. Bovendien is de kaart te vinden op www.lopeninhetbeatrixkwartier.nl. Door middel van een QR-code is deze plattegrond ook snel te downloaden. Langs de routes zelf wijzen kleine borden de weg. De verschillende organisaties in het Beatrixkwartier hangen de kaart bij hun kantoor op, zetten deze op de website en attenderen werknemers en bezoekers op de QR-code.

Projectgroep: Mobiliteit

Beatrixkwartier loopt

Het Beatrixkwartier is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt ideaal tussen de twee NS-stations CS en NOI. Uit onderzoek is echter gebleken dat de loopafstanden van het station naar een kantoor in het Beatrixkwartier groter worden ingeschat dan ze daadwerkelijk zijn. Een looproutekaart biedt wandelaars de snelste route naar de stations.
Wanneer meer medewerkers en bezoekers lopend naar het gebied komen, komt dit de levendigheid en duurzaamheid ten goede. Files en parkeerdruk worden daarmee aangepakt en lopen is goed voor de gezondheid. De actie roept werknemer en bezoekers van het gebied op om de looproutes te ontdekken en te gaan gebruiken.

Bekijk op de Kennisbank