Voor participanten van GBC Beatrixkwartier ligt de prioriteit bij bereikbaarheid en verlevendiging van het gebied.  Binnen de projectgroepen Mobiliteit en Verlevendiging wordt gewerkt aan concrete projecten. Daarnaast is er aandacht voor energiebesparing. De projectgroep wordt in de tweede helft van 2017 opgericht.