GBC Beatrixkwartier bestaat uit een bestuur, een programmaraad, projectgroepen en een programmamanager. Manja Meuleman en Anke Kuipers zijn programmamanagers.

De rol van de programmamanager is cruciaal. Hiervoor is in januari 2015 Manja Meuleman gevraagd. Zij waarborgt de continuïteit van de lopende projecten en levert input voor nieuwe projecten. In 2018 is Anke Kuipers aangetrokken voor het programma met betrekking tot verlevendiging. Het bestuur bestaat uit Arjen van ’t Klooster – MN , Marc Wijnands – RVO, en Eveline Steenbergen – WTC The Hague. Er vindt maandelijks overleg plaats om de lopende zaken te bespreken en de koers te bepalen. Het bestuur wordt hierin geadviseerd door de programmaraad welke bestaat uit afgevaardigden van alle participanten. Het programma met bijbehorende projecten wordt uitgewerkt in projectgroepen. Deze projectgroepen worden gecoördineerd door de programmamanager die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van evenementen en communicatie.


Uitvoeringsorganisatie

Pamela Logjes
Programmamanager
Anke Kuipers
Programmamanager

Bestuur

Arjen van ’t Klooster
Voorzitter

MN
Facility Manager


Marc Wijnands
Secretaris

RVO.nl
Plv. Directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire zaken


Sander Wallaart
Algemeen bestuurslid

Senior Commercial Manager