GBC Beatrixkwartier bestaat uit een bestuur, een programmaraad, projectgroepen en een programmamanager. Manja Meuleman is programmamanager.

De rol van de programmamanager is cruciaal. Hiervoor is in januari 2015 Manja Meuleman gevraagd. Zij waarborgt de continuïteit van de lopende projecten en levert input voor nieuwe projecten. Het bestuur bestaat uit voorzitter Nikaj van Hermon, Post NL, penningmeester Tom van Houtem, RVO, en secretaris Eveline Steenbergen, WTC The Hague. Er vindt maandelijks overleg plaats om de lopende zaken te bespreken en de koers te bepalen. Het bestuur wordt hierin geadviseerd door de programmaraad welke bestaat uit afgevaardigden van alle participanten. Het programma met bijbehorende projecten wordt uitgewerkt in projectgroepen. Deze projectgroepen worden gecoördineerd door de programmamanager die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van evenementen en communicatie.


Uitvoeringsorganisatie

Manja Meuleman
Programmamanager

Bestuur

Nikaj van Hermon
Voorzitter

PostNL
Directeur Transacties


Eveline Steenbergen
Secretaris

WTC The Hague
Managing Director