Green Business Club (GBC) Gelderse Poort is een vereniging van gebruikers en eigenaren, mede ondersteund door de gemeente Arnhem, die zich richt op concreet resultaat door het initiëren van verduurzamings- en verlevendigingsprojecten.

Deze verduurzaming en verlevendiging van Gelderse Poort dient bij te dragen aan meer tevredenheid van gebruikers, het verkleinen van leegstand naar < 5% en het vergroten van de aantrekkelijkheid en beleggingswaarde van het park.

Verduurzamingsambitie
GBC Gelderse Poort heeft als doelstelling een vereniging van eigenaren en gebruikers te zijn, die in samenwerking met de Green Business Club de aantrekkelijkheid van het park vergroten waar, door te werken met werkgroepen zoals Energie, Circulariteit, Mobiliteit, en Levendigheid, de gebruikerstevredenheid wordt verhoogd, en de leegstand wordt verkleind.

Werkwijze
Binnen GBC Gelderse Poort vinden grote en kleine bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar in de projectgroepen Energie, Mobiliteit, Circulair en Levendig om projecten uit te werken en best practices uit te wisselen. U denkt en doet mee, maar wordt ondersteund door professioneel en onafhankelijk programmamanagement. Door deelname aan de GBC Gelderse Poort heeft uw bedrijf toegang tot kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid en kunt u zich profileren als duurzame koploper.