GBC Gelderse Poort bestaat uit een bestuur, ledenvergadering, projectgroepen en een programmamanager. Rob Hengeveld is de programmamanager. De rol van de programmamanager is cruciaal. Hij waarborgt de continuïteit van de lopende projecten en levert input voor nieuwe projecten.

Het bestuur bestaat uit Rolf Engelsing (Engelsing Beleggingen), Royan van Velse (SUEZ), Leon Tjakkes (CROP) en Cor Roorda (Rabobank). Er vindt maandelijks overleg plaats om de lopende zaken te bespreken en de koers te bepalen. Het bestuur wordt hierin geadviseerd door de ledenvergadering welke bestaat uit afgevaardigden van alle leden. Het programma met bijbehorende projecten wordt uitgewerkt in projectgroepen. Deze projectgroepen worden gecoördineerd door de programmamanager die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van evenementen en communicatie.


Uitvoeringsorganisatie

Bestuur