samen Nederland verduurzamen

Landelijk

Wij zijn een impactorganisatie die lokale samenwerking op het gebied van duurzaamheid stimuleert.

Bezoek Landelijke site

Lokaal

De lokale Green Business Clubs worden geïnitieerd door een of meerdere bedrijven en/of de gemeente met als doel een gebied te verduurzamen en te verlevendigen.

Kennisbank

Onze Kennisbank is een interactief platform over duurzame gebiedsontwikkeling en -samenwerking.

Bezoek Kennisbank